Historien

2. KoelbjergManden blev fundet cirka ved det udgåede træ midt i billedet. Billede her er fra 1986 – 45 år efter han blev fundet. Findestedet er her set fra nordvest. Findestedet har ændret udseende siden 1941 – og befinder sig i dag i en lille privat skov.

Koelbjergmanden blev fundet i 1941 af Svend Andersen, som var ude at grave tørv i en mose tilhørende Grøftebjerggård  i Koelbjerg.

Svend Andersen lagde fundet på kanten af tørvegraven og gravede videre. Der lå det, indtil en lærer kom i besiddelse af kraniet og de dele af skelettet, der endnu var tilbage. Nogle lokale drenge havde nemlig opdaget fundet og solgt nogle af knoglerne til benmanden for 2 kr kiloet. Men kraniet og flere af knoglerne er heldigvis bevaret og er i dag udstillet på Odense Bys Museer.