Videnskabelige undersøgelser

4. Dét, vi i dag kalder Danmark, var den gang for 10.000 år siden landfast med England.

Vi ved ikke så meget om ham, men antropologiske studier af skelettet anslår, at han var 22-32 år gammel – og at han var ca. 160 cm høj.

Ved hjælp af kulstof 13 metoden har man fundet ud af hans føde og levested. Der er ikke fundet tegn på fødevarer fra havet, og man kan derfor fastslå, at han har boet inde i landet.